Tømrer Allerød

Tømrer Allerød

Med fokus på bæredygtigt byggeri og social ansvarlighed har du i Egerbyg fundet en tømrer i Allerød, der er miljøbevidst og som har plads til alle i sin medarbejderstab.

I 2012 valgte Egerbyg Allerød at melde sig ind i FN’s verdensomspændende initiativ Global Compact. Initiativet er for denne tømrer i Allerød en måde at bidrage til et stort samarbejde målrettet mod at tage hånd om de udfordringer som globaliseringen medfører. Det er også en måde, hvorpå Egerbyg Allerød kan vise omverdenen, at det nytter at have en holdning på trods af, at der er tale om en mindre virksomhed.

Egerbyg i Global Compact

Med tilslutningen til FN og Global Compact forpligter Egerbyg Allerød sig til at udbrede kendskabet om FN’s arbejde inden for de fire hovedområder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima & miljø samt antikorruption.
Desuden skal tømrer Allerød hvert år rapportere om virksomhedens arbejde inden for netop disse fire områder. Det er derfor også en god måde som Egerbyg Allerød har fået struktureret sine initiativer inden for bæredygtighed og social ansvarlighed.

Bæredygtigt byggeri er Egerbygs kerneværdi

Siden Egerbyg Allerød startede op i 2007 har bæredygtigt byggeri været en af denne tømrer Allerøds klare værdier. Lige fra starten har man drevet virksomheden efter nogle principper, der skal tilgodese miljøet. En af disse initiativer er det papirløse kontor, som Egerbyg har praktiseret siden begyndelsen. Det betyder, at alle dokumenter, tilbud, udbudsmaterialer og fakturaer kun findes i en elektronisk form. Dette reducerer ikke alene papirforbruget hos tømrer Allerød, det reducerer også omkostningerne i forbindelse med bortskaffelse og affaldshåndtering for virksomheden. Det papirløse kontor er med andre ord et udtryk for, at det ikke koster ekstra at drive forretning med omtanke.

Årlige MUS samtaler hos Egerbyg

Derudover er Egerbyg Allerød kendt for sit gode arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne. Der afholdes årligt MUS samtaler, hvor alle de ansatte på tomandshånd får mulighed for at komme med input og forslag til ændringer af driften. I år har MUS samtalerne ført til, at tømrer Allerød har etableret et intranet, der forbedrer mulighederne for de ansattes interne kommunikation og sociale relationer på tværs af forskellige arbejdssteder. Initiativet fungerer godt og har været med til at styrke sammenholdet blandt kollegerne i Egerbyg Allerød.

Egerbyg med plads til alle

Ud over de forskellige miljøhensyn som tømrer Allerød tager, er der også en udbredt social ansvarlighed, som er en del af virksomhedens DNA. Egerbyg Allerød tror på, at alle mennesker har ret til en uddannelse og til at kunne forsørge sig selv og være med i det fællesskab som en arbejdsplads også er.
Dette gælder også for de, der har brug for lidt ekstra forståelse og opbakning for at komme videre med uddannelse eller arbejde.
Egerbyg Allerød værdsætter den mangfoldighed det giver at have ansatte, som udover at besidde faglige kompetencer, bidrager med andet end de fleste kolleger og giver virksomheden en særlig atmosfære og mangfoldighed.